Любимица Яковлева

700 ₽

Сорт: Любимица Яковлева

Уражай:

Возраст: 2

Зкс/Окс: Зкс

Описание: